Slávnosť svätého Jozefa

Slávnosť svätého Jozefa


Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov . Mt 1, 18-24

Svätého Jozefa si uctieva celá Cirkev 19. marca. V našej farnosti sa už druhýkrát konala krížová cesta mužov za mužov a slávnostná svätá omša, na ktorú boli pozvaní predovšetkým muži, ktorí kedysi miništrovali pri oltári. Aj tento rok prijali pozvanie viacerí muži, medzi ktorými nechýbal ani otec Slavomír, ktorý kedysi tiež miništroval v našom chráme. Pri krížovej ceste každý z nich niesol ten svoj kríž. Pri jednotlivých zastaveniach sme sa spolu s mužmi zamýšľali nad postavením muža ako otca, ako hlavy rodiny. Dnešný svet ponúka mužovi množstvo prekážok, no len v Bohu môžu nachádzať zdroj pokoja. Pri svätej omši otec Peter vyzdvihol Jozefa, ako muža spravodlivosti, ktorý možno plne nechápal Božiu vôľu, ale nebál sa ju prijať. Napokon poprial všetkým mužom, aby boli ako Jozef, „živými“ otcami rodín.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required