Modlitba za vyvolenie pápeža

MODLITBA ZA VYVOLENIE PÁPEŽA


Ant. Povolám si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa môjho zmýšľania.

 

V.: Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás.

R.: Aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.

Modlime sa.

Bože, večný pastier svojho ľudu, ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich veriacich;

Pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi takého pápeža, ktorý by sa ti páčil svätosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required