Slávnosť svätého Štefana

Slávnosť svätého Štefana

 

Vianočné sviatky sú oslavou života. Boh nám dáva svojho Syna – malé nevinné betlehemské dieťa. S týmito sviatkami úzko súvisí aj sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, ktorého slávime v druhý sviatok vianočný. Sv. Štefan je patrónom nášho farského a tak v tento deň bola v našej farnosti odpustová slávnosť.

Svätú omšu slúžil duchovný otec Ladislav Jeremiáš, kaplán farnosti Sťatia Jána Krstiteľa v Humennom spolu s naším duchovným otcom. V príhovore vyzdvihol odvahu všetkých kresťanov, ktorí položili život preto, že uverili Kristovi.

Naplnení milosťami sme sa po požehnaní rozišli do svojich rodín.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required