Čas radosti

Čas radosti, veselosti

Nastal čas radosti, pokoja, rodinnej  pohody – nastal čas vianočný, čas narodenia nášho Pána. V tomto období každý z nás prejavuje radosť z narodenia Spasiteľa svojím spôsobom.

Aj deti našej farnosti sa pripravovali na privítanie Mesiáša. Týždne pred Vianocami sa stretávali, aby sa naučili koledy, piesne a rôzne básne. Ich príprava vyvrcholila v deň Narodenia Pána, kedy vystúpili vo farskom kostole s jasličkovou slávnosťou. Každé z detí prejavilo svoju radosť z narodenia Ježiša pripravenou básňou či piesňou. Položili Ježiškovi k jasličkám ten najkrajší dar – svoj voľný čas obetovaný pre krásnu vec.


 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required