Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: “Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú…

“Kristus je ten istý včera i dnes, on je počiatok a koniec, alfa a omega, pán času a večnosti.” Takto začína liturgia vzkriesenia na bielu sobotu. Vonku, v tme, pri plápolajúcom ohni. Od ohňa zapaľujeme  paškál a vstupujeme do tmy chrámu. Kňaz trikrát zvolá Svetlo…