Druhý štvrtok po slávnosti zoslania Ducha svätého slávime sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša. Tento sviatok je spojený s procesiami – eucharistickými pochodmi. V našej farnosti sa takéto pochody konali dva dni. Prvý pochod v deň sviatku na filiálke v Kamienke  a druhý sa…

Výnimočne, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi „opustí“ Pán Ježiš priestory chrámu. Vychádza von medzi ľudí, do blízkosti ich príbytkov, aby oznámil všetkým, že ich má rád a že je pripravený pomáhať im. Aj tento rok v Kamienke bol Pán Ježiš takto slávnostne sprevádzaný zástupom ľudí,…