V marci budúceho roku pripravujeme farskú päť do Svätej zeme. Vybrali sme termín v čase jarných prázdnin v dňoch 2.3. – 13.3.2023. Keďže niektorí už túto púť absolvovali a chceli si ju zopakovať, pridali sme k tradične navštevovaným miestam Horu Sinaj, Červené more… Púť sa…