„Dvihnite ruku, kto z vás pomáhal fyzickou prácou pri oprave tohto kostola.“ Týmito slovami začal svoj príhovor dp. Peter Kuriško, kaplán z Belej nad Cirochou pri slávnostnej sv. omši na výročie konsekrácie filiálneho kostola. „Všetci.“ „Všetci ste pomáhali pri oprave tohto chrámu, preto prichádzajte do tohto chrámu,…

16. novembra sa v Pavlovciach nad Uhom konala už 11. pútnická sobota. Pre našu farnosť o niečo výnimočnejšia. Dostali sme pozvanie zapojiť sa aktívne do „modlitbového maratónu“, a to modlitbou krížovej cesty. Vyrazili sme takmer na pravé poludnie, aby sme ešte pred samotným duchovným programom navštívili rodisko Anky…

„V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha,…

„Choďte a učte všetky národy. Tieto Ježišove slová nepatria len kňazom a misionárom, ale všetkým, ktorí sú pokrstení. Nechajte sa inšpirovať Kristom. Kristus ohlasoval Božie slovo a svojou smrťou na kríži to aj potvrdil. Pre očami svojich apoštolov vystúpil na nebesia, aby spečatil to, čo…

Na Mariánskej hore v Levoči som bola po prvýkrát s prvoprijímajúcimi deťmi našej farnosti s osobným účelom poďakovania sa za úspešnú maturitu. No a potom druhýkrát, už na vysokej škole, ma teraz už môj snúbenec a budúci manžel, vzal na púť zaľúbených do Šaštína. Boli…