Našu farnosť v týchto dňoch navštívili vzácni hostia. Relikvie troch košických mučeníkov Marka Krížina, Štefana Pongraca, Melichara Grodzieckého. Putujú našou arcidiecézou vrámci jubilejného roku 400. výročia ich mučeníckej smrti. V našej farnosti zotrvali v dňoch 20. a 21. marca. V stredu boli v Kamienke a…

1.marec 2019, deň, na ktorý sme netrpezlivo čakali už niekoľko mesiacov. V tento deň sme začali našu púť do Svätej Zeme. Keďže pre väčšinu z nás to bola prvá cesta do Izraela, o to nervóznejší sme boli. Prvý deň – piatok, 01.03.2019 50-tka pútnikov začala…

V najbližších týždňoch sa v našej farnosti začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Každý mladý človek, ktorý požiadal o vstup do prípravy mal uviesť, prečo chce prijať túto sviatosť. Dve najčastejšie odpovede na túto otázku hovoria o tom, že mladí chcú vedieť viac o svojej…

Uplynulá sobota sa v našej farnosti niesla v duchu veselosti, príjemnej zábavy, ale aj spoločenstva. V miestnom kultúrnom dome sa konal 3. farský ples našej farnosti. Už úvodný tanec mladých zo spoločenstva Sv. Rodiny fungujúceho pri našej farnosti prezrádzal, že ples bol poctivo pripravovaný mnohými…