Na sviatok Najsvatejšej Trojice, v nedeľu 12. Júna prijalo  19 detí vo farskom kostole po prvýkrát do svojho srdiečka Ježiša. Desať chlapcov a deväť dievčat zobral duchovný otec počas príhovoru na rybačku. Niektoré z nich poznajú rybárov osobne, ale na rybačke ešte neboli. A tak…

 „ Spomínam si na svojich starých rodičov a na ich prejavy viery. Nešlo o nič teologické, ale také vonkajšie prejavy, ktorými zvolávali božiu pomoc na seba, na svojich blízkych. Pamätám si na svojho starého otca, ktorý keď išiel pracovať, zložil klobúk z hlavy, zdvihol oči…