NAVŠTÍVME SVÄTÉ MIESTA

V marci budúceho roku pripravujeme farskú päť do Svätej zeme. Vybrali sme termín v čase jarných prázdnin v dňoch 2.3. – 13.3.2023. Keďže niektorí už túto púť absolvovali a chceli si ju zopakovať, pridali sme k tradične navštevovaným miestam Horu Sinaj, Červené more… Púť sa predlžila o 3 dni, ale dáva možnosť vidieť a zažiť viac.

Kto ma záujem putovať, môže sa nahlásiť v sakristii našich kostolov. Prípadne ďalšie otázky k putovaniu radi zodpovieme.

PROGRAM PÚTE NÁJDETE TU:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required