Krížová cesta za život

Krížová cesta za život


25.marec je slávnosťou Zvestovania Pána. V tento deň si pripomíname udalosť, kedy prišiel anjel za Pannou Máriou, aby jej oznámil Božiu vôľu. Zostúpil na ňu Duch Svätý, pretože povedala Bohu svoje áno, a súhlasila s Jeho plánom. Už 16. rok sa tento deň slávi na Slovensku aj ako deň počatého života. Ľudia po celom Slovensku nosia na svojich odevoch pripnuté biele stužky, ako symbol rešpektovania, že každý má právo na život už od počatia. Po svätej omši sme sa všetci spolu vybrali na náš cintorín, cestou na ktorej sme sa modlili krížovú cestu, spracovanú podľa meditácií, ktoré odzneli pri Krížovej ceste vedenej sv. Jánom Pavlom II. na Veľký piatok v roku 1991. Každé zastavenie bolo rozdelené na dve časti: úryvok z evanjelia, ktorý nám hovoril o Ježišovom utrpení počas Veľkého piatku, a modlitba. Počas tejto krížovej cesty sme si mohli lepšie uvedomiť Božiu lásku k nám, a zamyslieť sa nad tým, či chránime životy nenarodených, ale aj starých ľudí.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required