Oznamy 18.1.2015

Farské oznamy 18.1.2015

2. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

16.30

+Andrej Rosík

17.30 detská

Za zdravie a B. pož. rod. Jozefa Mesaroša

19.1.

Utorok

Féria

7.00

+ Štefan Maškuľak

 

20.1.

Streda

Sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka

17.30

detská

+Rudolf +Mária Šepeľoví

 

21.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Štefan Sojčak, kňaz – 1výr. úm.

 

22.1.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Márie Sojčákovej – 70 r.ž.

16.30

+ Štefan +Zuzana

23.1.

Sobota

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

8.00

+Michal +Alžbeta Hrubovčákoví

 

24.1.

Nedeľa

Tretia nedeľa

v cezročnom období

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Lenky a Martina s rod.

25.1.

10.30

Za zdr. a B. pož. Martiny Vrábľovej – 40 r.ž.

Spoločné oznamy

V stredu pred detskou sv. omšou bude stretko pre deti na fare o 16.00. V Kamienke tento týždeň bude detské stretko o 16.00 v pondelok v Kultúrnom dome.

Aj tento týždeň pokračujeme v našej adorácii za dobro pre Slovensko a za našu farnosť a za správne rozhodnutia pri referende. Znova sú vzadu papiere, kde si môžete vybrať aspoň hodinku z nasledujúceho týždňa, ktorú môžeme stráviť v modlitbe. Každý deň adorácia začína ráno o 8.00 a ukončená je o 18.00 alebo pred večernou sv. omšou. V Kamienke adorácia tento týždeň bude prebiehať v pondelok a sobotu od 7.45 do 17.45. Aj detská sv. omša v Kamienke bude tento týždeň v pondelok.

8.2. v Kultúrnom dome v Kamienke sa bude konať tretí farský karneval. Témou tento rok je kniha Gn 6-9 kapitola. Je to príbeh o Noemovi a potope sveta. Masky je potrebné vytvoriť podľa tohto príbehu.

Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny.

 
 

Kamenica nad Cirochou

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v piatok 23.1.2015 po sv. omši má ulica ČSL arm.

Beata Sninčáková

Mária Lojanová

Renata Babjaková

Ján Komarc

Mária Kontuľová

Mária Mesarošová

 

 

 

 

 

Kamienka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required