Oznamy 13.04.2014

Farské oznamy 13.04.2014

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Terézia + Štefan +Emília

14.4.

Utorok

Féria

7.00

+ Anna Jozef Krúpoví

8.00

+Ján +Pavlína

15.4.

Streda

Féria

7.00

+Mária Kassaiová– 1 výr. úm.

16.4.

Štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00

+Magdaléna  +Jozef

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Marty

17.4.

Piatok

VEĽKÝ PIATOK

15.00

18.4.

Sobota

BIELA SOBOTA

19.30

19.4.

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Anny Pandošovej – 70 r.ž.

9.00

Za farnosť

20.4.

10.30

Za zdr. a B. pož. Pavlíny– 65r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Tento týždeň kto nestihol sv. spoveď môže ešte využiť možnosť v Snine alebo v Modre nad Cirochou ako je v rozpise v Palme.

–  Tento týždeň slávime obrady Svätého trojdnia:

Zelený štvrtok: Kamienka 17.00; Kamenica 18.00.

V Kamenici po obradoch adorácia pred Eucharistiou v Getsemanskej záhrade do 20.30.

Veľký piatok: V Kamenici budeme mať krížovú cestu ulicami obce dopoludnia o 10.00

O 15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej obrady Veľkého piatku.

Po skončení obradov bude Poklona pri Božom hrobe. Všimnite si rozpis ulíc v oznamoch alebo v Palme – pokiaľ ide o noc. Počas dňa prichádzajme voľne. Privádzajme k Božiemu hrobu svoje deti a tu im vysvetlíme prečo sme tu. Čo zobrazuje udalosť mŕtveho tela pána Ježiša v hrobe.

Veľký piatok je dňom prikázaného pôstu. Počas dňa môžeme iba trikrát jesť, z toho iba raz dosýta. Nejeme mäsitý pokrm.

Biela sobota: Požehnanie veľkonočných jedál na Bielu sobotu bude v Kamienke o 15.00 hod. a v Kamenici o 16.00 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú po západe slnka na Bielu sobotu o 19.30.

–  26.4.2014 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých s pánom arcibiskupom. Pozývam na toto stretnutie mládež a birmovancov. Účastnícky poplatok je 8,-€ za účastnícky balíček a dopravu. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii najneskôr do 22.4.2014. Pozývame všetkých mladých.

X Kamenica

–  Stráženie Božieho hrobu po uliciach

21.00 – 22.00 – Humenská, Lesná

22.00 – 23.00 – Vihorlatská,Kamenná, Jarná

23.00 – 24.00 – Partizánska,Železničná

24.00 – 1.00 – Gaštanová, Ružová

1.00 – 2.00 – Štúrova, Mierová

2.00 – 3.00 – Sládkovičova,Záhradná

3.00 – 4.00 – kpt. Nálepku, Krátka

4.00 – 5.00 – Veterná, Osloboditeľov

5.00 – 6.00 – Čsl.armády, Slepá

6.00 – 7.00 – Pod Žbirom, Sadová

 

–  Na kostol obetovali z pohrebu Alžbety Mažerikovej 50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v stredu 16.4.2014 o 16.00 hod. má Partizánska ulica a ulica Pod Žbirom.

Magdaléna Kapuscinská

Mária Mažeriková

Pavlína Boňková

Štefánia Behunová

Kvetoslava Mažeriková

Monika Vasilková

Ľudmila Bugyová

Jana Ščerbová

Jolana Mažeriková

Regina Balogová

Mária Šuľovská

Valéria Čabáková

Peter Žinčák

Magdaléna Balogová

Mária Džombová

Anna Savkaničová

Alena Dobdová

Eva Poláčková

Valéria Poláčková

Monika Boňková

 

–  Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Eryk Sadowski, syn Jozefa a Márie r. Mielczarekovej a Jana Knapová dcéra Jozefa a Jany r. Kovaříkovej. Ohlasujú sa prvý krát.

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required