Modlitba za misie

Modlitba za farské misie

Dobrý a milosrdný Bože! Prosíme ťa o požehnanie pre misie, ktoré majú byť veľkými dňami premeny našej farnosti. Nech tento čas bude požehnaním pre všetkých obyvateľov našej farnosti. Chceme, aby všetci dospeli k poznaniu pravdy a boli spasení. K tomu je potrebná Božia milosť, preto s veľkou dôverou voláme: „Príď kráľovstvo tvoje!“ Pomôž nám dobre sa pripraviť na sväté misie,aby všetci veriaci v Ježiša Krista žili ako skutoční vyznávači lásky a odpustenia. Naplň nás túžbou zachrániť nielen seba, ale aj všetkých bratov a sestry, ktorí žijú vo tme hriechu a odvrátenia sa od Boha. Daj misionárom svetlo milosti, aby nás naučili, aká je Božia vôľa a čo nám slúži na spásu. Nech tvoje Božie slovo, ktoré budú ohlasovať, nás osvieti a poučí, uzdraví a posilní, posvätí a spasí. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

Duch Svätý, Bože! Pomáhaj misionárom a celej farnosti, aby svätými misiami bola obnovená tvár našej farnosti.

Matka Cirkvi! Cez sväté misie buď Matkou farnosti a spolu s našimi svätými patrónmi podporuj nás svojím orodovaním. Amen

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required