OZNAMY na týždeň 27. 5. 2013 – 2. 6. 2013

ÔSMY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 27. 5. 2013– 2. 6. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 27.5.

Féria

 

 

Utorok

28.5.

Féria

17.00

+Jaroslav, kňaz

18.00 detská

Za zomrelých Bohu známej rodiny.

Streda

29.5.

Féria

18.00detská

+Štefan +Pavlína +Ján Majický

 

Štvrtok 30.5.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

+Michal Škuba

18.00

Za zomrelých rodiny Perestovej

Piatok

31.5.

Féria

18.00

+Helena

 

Sobota

1.6.

Sv. Justín, mučeník

Spomienka

8.00

+Juraj +Anna +Mária +Jozef Šarišský

 

Nedeľa

2.6.

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Jána a Anny s rod. – 50 r.sp. života

9.00

Za zdr. a B. pož. Jána, Matildy a Petra

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY:

Michal Sabo – syn rodičov  Ondreja a Magdalény rod. Janekovej, nar. v Snine, bývajúci v Humennom a

Miriama Rudiková – dcéra Štefana a Márie rod. Ogurčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke,

ohlasujú sa tretí krát.

Robert Najčák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Orendáčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ewelina Anna Chlebos – dcéra + Bogdana a Elizabiety, nar. v Olešnici, bývajúca v Twardogure,

ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo zvaný aj oltáriky. Svätá omša bude ráno o 8.00 a večer o 18.00. Po večernej sv. omši sa budú konať kolibky (oltáriky). Pôjdeme v sprievode s Eucharistiou do dediny na znak toho, že Kristus náš Boh je živý Boh. Pozývam hlavne na večernú sv. omšu deti, ktoré môžu hádzať lupienky pre Ježišom, ale pozývam všetkých. Prípravu oltárikov majú ulice Jarná, Krátka, Slepá, Sladkovičová.

 

  • Pán farár z farnosti Trhovište nám poslal ďakovný list za to, že mohli vykonať zbierku v našej farnosti minulú nedeľu. Nazbieralo sa 1007,10,-€ List si môžete prečítať na výveske. Darcom Pán Boh zaplať!

 

  • Od stredy si budete môcť v sakristii vyzdvihnúť prihlášku na detský tábor, ktorý sa bude konať druhý prázdninový týždeň.

 

  • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

 

  • Pri východe z kostola je nové vydanie farského spravodaja Palmy.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 1.6.2013 o 8.45 má ulica Veterná.

Mariana Žinčáková

Anna Harvaníková

Irena Struňáková

Terézia Gondová

Jana Štofčíková

Emília Holovčáková

Katarína Martanová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required