OZNAMY na týždeň 8. 4. 2013– 14. 4. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DRUHÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 8. 4. 2013– 14. 4. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 8.4.

ZVESTOVANIE PÁNA

Slávnosť

18.00

+Ján +Mária Strajňákoví

17.00

+Jozef Kurilla – pohrebná

Utorok

9.4.

Utorok po 2.veľkonočnej nedeli

17.00

+Jozef +Mária Gondoví

18.00detská

+Ján Pavlisko

Streda

10.4.

Streda po 2.veľkonočnej nedeli

18.00

Za zdr. a Božie pož. Jolany Sedláčkovej – 70 r.ž.

 

Štvrtok 11.4.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Spomienka

18.00

+Stefan +Anna Kotusoví

 

Piatok

12.4.

Piatok po 2.veľkonočnej nedeli

18.00

+Ján Kaššaj

17.00

+Štefan Smikal – pohrebná

Sobota

13.4.

Sobota po 2.veľkonočnej nedeli

8.00

+Ján +Veronika Belančínoví

 

Nedeľa

14.4.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

+Jozef Gajdoš

9.00

Za farnosť

10.30

+ Jozef Levandovský

 

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Nemčík, syn Milana a Viery r. Petrocovej, bývajúci v Kamenici n./C. a

Zuzana Kepičová, dcéra Jozefa a Viery r. Terpákovej, bývajúca v Snine.

Ohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát.

 

OZNAMY:

  • Od budúcej nedele sa upravuje čas nedeľných sv. omši. Prvá v Kamenici bude o 7.30. v Kamienke 9.00 a v Kamenici 10.30. Táto zmena je z praktických dôvodov. Ďakujem za pochopenie.
  • V pondelok o 17.00 bude modlitba Večeradla.
  • V rámci príprav na 200. výročie narodenia Don. Bosca sa koná po svete putovanie jeho relikvie. V Humennom táto relikvia bude v noci z 12. na 13 apríla. Plagátik s bližším programom si môžete všimnúť na výveske.
  • V týchto dňoch je ešte možnosť darovať 2% z dane. Stačí doniesť potvrdenie o zaplatení dane. Spolu ich zanesiem na daňový úrad.
  • V dňoch 4.-10.8.2013 sa uskutoční farská púť Po stopách Jána Nepomuckého. Navštívime miesta Velehrad, Milotice, Křtiny, Svatá Hora u Příbramy, Praha, Kutná Hora, Želív, Kopeček a Hostýn. Cena na osobu je 170,-€.  V cene je 4 x ubytovanie, 4x raňajky, 3x večera a všetky vstupy, doprava, poistenie. Je potrebné sa nahlásiť u mňa osobne. Pri nahlásení je potrebné uhradiť zálohu 80,-€. Počet účastníkov je limitovaný počtom miest v autobuse.
  • Na kostol obetovali z pohrebu Štefana Mažerika 50,-€; Bohuznáma rodina 30,-€. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť!
  • Upratovanie kostola v sobotu 13.4.2013 o 8.45 hod.  ul. Pod Žbirom

Mária Džombová

Anna Savkaničová

Magdaléna Balogová

Alena Dobdová

Valéria Polačková

Monika Boňková

Eva Poláčková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required