Oznamy na týždeň 03.12. – 09.12. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 03.12. – 09.12. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 03.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka

17.30

+ Zoltán Jablonský – pohrebná

 

Utorok 04.12.

Féria

7.00

+Ján +Rozália

17.30

detská

Za zomrelých rod. Zužovej

Streda

05.12.

Féria

17.30

detská

+ Ján Belančín – 2. výr.úm.

Štvrtok 06.12.

Féria

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Veroniky Laskovej

 

Piatok 07.12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

17.30

+ Jaroslav, kňaz

Sobota 08.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE Slávnosť

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Komarcovej – 80 r.ž.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Boberovej

10.30

Za farnosť

Nedeľa 09.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

+ Jozef +Anna Žinčákoví

9.15

+ Ľubica

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedanie: Kamienka v utorok 15.00 – 17.20 hod,

Kamenica: pondelok 14.30 – 17.20; štvrtok 14.30 – 17.20;

V piatok pôjdem spovedať chorých. Je to pre nich už vianočná spoveď.

Vianočné spovedanie v Kamenici bude vo štvrtok pred štvrtou adventnou nedeľou a v Kamienke na tretiu adventnú nedeľu. Prosím aj o nahlásenie chorých, ktorí chcú aby som pred Vianocami k ním prišiel so sv. spoveďou a Eucharistiou. Termín spresním na budúcu nedeľu.

  • Dnes popoludní nebude stretnutie ružencového bratstva v kostole, ale o 13.00 na cintoríne. O 14.00 hod. začne rozlúčka a pohrebné obrady so zosnulým Zoltánom Jablonským
  • 16.12. t.j. v nedeľu o dva týždne pôjdeme s deťmi na vysielaciu sv. omšu Dobrej noviny. Je potrebné sa nahlásiť v sakristii do budúcej nedele. Rodičia môžu isť spolu s deťmi. Pôjde sa do Ďapaloviec, kde niektorý z našich biskupov odslúži sv. omšu pre koledníkov Dobrej noviny a udelí im požehnanie.
  • Birmovanci budú mať stretnutie v piatok po sv. omši.
  • Zbierka na kostol pred týždňom bola 575,-€. Pán Boh zaplať. Dnes po sv. omši je v našej diecéze zbierka na katolícku charitu.
  • Včera sme začali Adventnú charitu v našich obchodoch v obci. Chcem poďakovať mladým, ktorí sa na nej podieľali a tiež vám všetkým, ktorí ste ochotne reagovali a boli ste ochotní obetovať čosi zo svojho nákupu. Pokračujeme počas celého adventu a preto vzadu v kostole je pokladnička do ktorej môžete vhodiť svoj návrh, alebo žiadosť o pomoc pre seba ale pre niekoho iného.
  • Dnes nám začína nám nový liturgický rok. Požehnali sme adventné vence a počas nasledujúcich dni majú byť nielen dekoráciou našich príbytkov, ale aj miestom spoločnej rodinnej modlitby.
  • Pri východe z kostola na stolíku je ešte niekoľko výtlačkov Palmy a tiež nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 08.12.2012 o 8.45  ul. Mierová

Marta Korecká

Viera Staroščáková

Viera Nemčíková

Martina Valaliková

Anna Lojanová

Magda Belančínová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required