Oznamy na týždeň 23.4. – 29.4. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

TRETÍ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 23.4. – 29.4. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Spomienka

18.00

+Juraj +Anna Harvaníkoví +Jozef Babinec

Utorok

24.4.

Féria

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Juraja Lukáča s rodinou

18.00

Za zdravie a pokoj pre rodinu Parovu

Streda

25.4.

Sv. Marka, evanjelistu

Sviatok

Štvrtok 26.4.

Féria

18.00

Ján Hajčák – 1.výročie úmrtia

Piatok

27.4.

Féria

18.00

+Jaroslav, kňaz

17.00

Za zdr. a Božie. pož. Márie

Sobota

28.4.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. Jána a Márie – 55 rokov spoločného života

Nedeľa

29.4.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Beaty Kotusovej

11.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka a Mariana s rodinami

9.30

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Divulitovej

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Matúš Kocik – syn rodičov neb. Andreja a Ireny rod. Hrubovskej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Alena rod. Fábryová – dcéra Jaroslava a Aleny rod. Gáborovej, nar. v Krompachoch, bývajúca vo Vojkovciach, ohlasujú sa druhý krát.

Jozef Tovarňák – syn rodičov neb. Jozefa a Márie rod. Strajňákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Magdaléna rod. Rišková – dcéra neb. Milana a Magdalény rod. Hažlinskej, nar. a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa tretí krát.

Tomáš Žinčák – syn rodičov  Jozefa a Oľgy rod. Gergeľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mária rod. Štofíková – dcéra Dušana a Márie rod. Fencákovej, nar. V Svidníku a bývajúca v Dlhom nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Ja tradíciou, že v túto nedeľu sa otvárajú brány kňazských seminárov pre verejnosť, kedy je možné nahliadnuť do života bohoslovcov, budúcich kňazov. Aj v našom košickom seminári počas nasledujúcej nedele budú otvorené dvere a bohoslovci pre hosti pripravujú program. Preto aj nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. V piatok pri sv. omši budeme mať formulár sv. omše za duchovné povolania. Tiež pri sv. omšiach na budúcu nedeľu sa uskutočni zbierka na seminár.
  • Na budúcu nedeľu je prvé sv. prijímanie deti v Kamienke. Preto je zmena časov sv. omši na budúcu nedeľu, ako je uvedené v tabuľke vyššie. Vo svojich modlitbách pamätajme na deti, ktoré prvý krát príjmu do svojho srdca Spasiteľa. Preskúšanie deti a nácvik bude v utorok po detskej sv. omši v Kamienke. Prvá sv. spoveď deti bude v sobotu o 9.00 hod v kostole v Kamienke. Pri slávnosti prosím o uvoľnenie prvých lavíc pre rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich deti. V piatok o 16.15 budem spovedať rodičov a príbuzných detí.
  • Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti, ktoré pristúpia k prvému sv. prijímaniu 6. mája v Kamenici,  bude v pondelok po detskej sv. omši vo farskom kostole.

  • Ešte tento týždeň je možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane. Na stolíku vzadu sú ešte formuláre a tiež sú na našej stránke www.farnostknc.eu. Nestojí to tak veľa námahy a našej farnosti to pomôže.
  • Ďakujem chlapom, ktorí boli tento týždeň na brigáde. Odstránila sa zvyšná časť omietky a v nasledujúcom týždni budú práce postupne pokračovať. Práce ktoré sú pred nami, budú aj finančne náročnejšie ako tie doterajšie. Preto v nasledujúcich 3 – 4 mesiacoch potrebujeme urobiť zbierky, ako to bolo počas veľkej rekonštrukcie kostola. Je to o obete pre náš kostol. Preto v nasledujúcom týždni ak niekto zaklope na vaše dvere, prosím o pochopenie a pomoc. Všetkým vopred Pán Boh zaplať.
  • Z krstu Mateja Lukačeka obetovali na kostol 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola má ulica Lesná v sobotu 28.4. o 8.45 hod.

Anna Pandošová

Helena Daňová

Jana Kocová

Ľubica Komarcová

Mária Volovárová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required