Nedeľa Krstu Pána

Nedeľa Krstu Pána

Nedeľu po sviatku Zjavenia Pána voláme aj nedeľou Krstu Pána. Ježiš Kristus sa necháva pokrstiť Jánovi Krstiteľovi v rieke Jordán, a tak začína svoje verejné účinkovanie. Toto Ježišovo konanie je viditeľnými prejavom toho, že sa „ zriekol seba samého“ (Flp 2,7).
Každý z nás kresťanov prijal túto sviatosť. Väčšina si však na tento moment, tak dôležitý pre náš duchovný život nespomína. Prijali sme ho ešte ako malé deti z vôle našich rodičov. Vo svojom živote by sme si mali na tento deň spomínať rovnako ako na deň svojich narodenín. Práve
v tento deň sme sa zrodili pre nebo. Taktiež by sme nemali zabúdať na krstných rodičov, ktorí sú nám popri rodičoch svedkami viery. A v neposlednom rade nezabúdajme na nášho krstiteľa – na kňaza či diakona, ktorý nám sprostredkoval túto milosť stať sa Božím dieťaťom.  Veď nebyť tejto sviatosti a všetkých, ktorí nám umožnili prijať túto sviatosť, boli by sme ako „blúdiace ovce bez pastiera.“

Zdroj: internet

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required