Púť do Fatimy, 6. deň

Púť do Fatimy, 6.deň

 

Po raňajkách sme sa všetci spoločné vybrali do jednej z kinosál sanktuária, kde nám premietli film o živote sv. Bernadety. Po filme sa mali svätú omšu v Kaplnke sv. Patrika. Svätý omšu slúžil nás pán farár Peter, ktorý nám v kázni pripomenul jednu z hlavných myšlienok Lúrd: “Pokánie, pokánie, pokánie.” Po skončení omše sme sa spoločne presunuli ku krížovej ceste. Cestou k nej nás čakali nečakane stretnutie s kňazom Mariánom Gavendom, ktorého mnohí z nás poznajú z rádia Lumen alebo ako bývaleho hovorcu Konferencie biskupov Slovenska. Krížová cesta bolo veľmi detailne vyobrazená s postavami v nadživotnej veľkosti. Poobede sme mali voľný program. Keďže dnešný deň sme nemali spoločný obed, takmer všetci sme ho využili na naobedovanie sa. Niektorí z nás si zopakovali kúpeľ v lurdskych bazénoch, prehliadky kostolov a bazilík alebo tichu modlitbu v Massabiellskej jaskyni. O 17-tej bola procesia so Sviatosťou oltárnou, ktorej sme sa spoločne zúčastnili. Sprievod so Sviatostnou oltárnou išiel od Kostola sv. Bernadety až do podzemnej Baziliky sv. Pia X., ktorá ma kapacitu až 25 000 ľudí. Tu sme dostali eucharistické požehnanie a odišli sme na večeru do nášho hotela. Po výbornej večeri sme sa opäť vybrali na, pre nás poslednú, sviečkovú procesiu a medzinárodný ruženec.

foto

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required