Farský tábor – 5. deň 2017

Končíme


Dnes sme nezačali sv. omšou, ale stretli sme sa na fare. Keď sme sa zhromaždili všetci v pastoračnom centre, tak nám pani katechétka povedala plán na dnešný deň. Dokončili sme si domy, ktoré sme stavali celý týždeň. Po dokončení sme sa presunuli na farskú záhradu, kde nasledovali aktivity, po ktorých sme sa presunuli na obed a po obede nasledovalo prekvapenie-zmrzlina. Po príchode na farskú záhradu sme si precvičili ukazovačky na omšu. Neskôr sme si rozdelili obetné dary, prosby, a vstup do kostola a presunuli sme sa do kostola, kde nasledovala sv. omša. Ako obetné dary sa niesli veci, ktoré sme si niesli ako obetný dar pri každej sv. omši. V kázni p. farár vysvetlil rodičom čo tie veci znamenajú. Po sv. omši sme sa presunuli aj s rodičmi na faru, kde sme dostali pamätné listy a pochutnali sme si na opekačke. Vybláznili sme sa a samozrejme aj rodičia s nami. Bol to úžasný tábor. Dúfame že bude aj o rok.

fotoYou may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required