Slávnosť sv. Štefana

Slávnosť svätého Štefana


Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel. Práve tieto slová zo Skutkov apoštolov počúvame na druhý sviatok vianočný. Počas sviatkov narodenia Pána si pripomíname aj mučenícku smrť svätého Štefana, prvomučeníka, patróna nášho farského kostola. Aj tento rok sme si tohto svätca pripomenuli pri slávnostnej svätej omši.  O živote tohto svätca nám porozprával vdp. Pavol Hrabovecký, kňaz z UPC v Prešove. Pripomenul nám, že Boh si nevyberá ľudí  len učených či vzdelaných, aby zvestovali ľudom o Bohu, ale vyberá si pre nás ľudí nepochopiteľným spôsobom.

foto tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required