Arcidiecézne stretnutie mládeže so svojim biskupom sa koná každý rok na inom mieste. Tento rok pán arcibiskup pozýva mladých do Sniny. Máme to blízko, preto si tento termín určite rezervujme. Program stretnutia môžete nájsť na plagátiku vyššie. Registrovať sa na túto akciu môžeme spoločne. Preto…

V marci budúceho roku pripravujeme farskú päť do Svätej zeme. Vybrali sme termín v čase jarných prázdnin v dňoch 2.3. – 13.3.2023. Keďže niektorí už túto púť absolvovali a chceli si ju zopakovať, pridali sme k tradične navštevovaným miestam Horu Sinaj, Červené more… Púť sa…