V nedeľu 15. Mája sa v Kamienke konala odpustová slávnosť z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú sv.omšu celebroval vdp.Peter Sedlák, t.č. správca farnosti v Brezovici. Pred 32 rokmi bol správcom farnosti Ptičie, ku ktorej patrila aj obec Kamienke, takže duchovný otec Sedlák slúžil sv.…