OZNAMY na týždeň 19. 8. 2013– 25. 8. 2013

DVADSIATY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 19. 8. 2013– 25. 8. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 19.8.

Féria

18.00

+Mária +Štefan Benkoví

 

Utorok

20.8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

ZBP Vladimíra a Štefana

 

Streda

21.8.

Sv. Pia X., pápeža

Spomienka

7.00

+Juraj +Alžbeta Sojčákoví

 

Štvrtok

22.8.

Panny Márie Kráľovnej Spomienka

18.00

+Emil +Peter +Štefan

 

Piatok

23.8.

Féria

18.00

+Helena +Jozef Balberčákoví

17.00

+Ján +Mária Škuboví

Sobota

24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola

Sviatok

8.00

+Mária Grešová

 

Nedeľa

25.8.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.00

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Jána a Márie

8.00

Za zdr. a Božie pož. pre Mareka s rod.

OHLÁŠKY:

František Porubský – syn rodičov Františka a Anny r. Polačkovej, nar. v Humennom, býv. v Kamenici nad Cirochou a

Lucia Milčáková – dcéra Mariana a Terézie rod. Labovej, nar. v Humennom tamtiež bývajúca, ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť k Duchu Svätému.

 

  • Do štvrtka je možné prihlásiť sa na púť mužov v Gaboltove. Odchádzame v nedeľu o 6.45 hod. od kostola. Cena cca. 7,- €.

 

  • O dva týždne v nedeľu 1. Septembra bude na farskej záhrade súťažno-zábavné popoludnie pre deti s názvom „Bodka za prázdninami“. Kto by sa chcel zapojiť do prípravy je srdečne pozvaný zajtra (pondelok) po večernej sv. omši na faru.

 

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 24.8.2013 o 8.45 má ulica Vihorlatská.

Ľubica Smoľáková

Magdaléna Mažeriková

Mária Mažeriková

Renáta Hricová

Ľudmila Gurbovičová

Marcela Pechová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required