Oznamy na týždeň 9.1. – 15.1. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

NEDEĽA KRSTU PÁNA

Oznamy na týždeň 9.1. – 15.1. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 9.1.

Féria

17.30

detská

Za zdr. a Božie požehnanie pre Annu, Štefana, Andreja Švárnych

Utorok

10.1.

Féria

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Matúša Stebilu

17.30 detská

+Štefan +Mária

Streda

11.1.

Féria

 

Štvrtok 12.1.

Féria

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Heleny Demkovej s rod.

Po sv. omši krátka adorácia.

 

Piatok

13.1.

Féria

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Tomáša, Gabriela a Daniela

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie Beáty s rod.

Sobota

14.1.

Féria

8.00

Nedeľa

15.1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubicu

10.30

+ Andrej + Alžbeta Vatahoví

OZNAMY:

 

  • Dnes končí vianočné obdobie. Výzdoba v kostoloch sa môže odstrániť, pokiaľ nezavadzia môže zostať do 2.2.2012. Začína liturgické obdobie cez rok.

 

  • Trojkráľové požehnanie domov dnes popoludní od 13.00 v Kamienke.

 

  • „Quo vadis, Domine“ alebo „Kam kráčaš, Pane“. Pútavý dej zasadený do prostredia Rímskej ríše, kde sa rozvíja príbeh plný napätia zo života prvých kresťanov.  Pološialený Néro vládne neobmedzene a nikto si nie je istý životom. Na motívy tohto románu Henryka Sienkiewicza z čias starovekého Ríma vznikol pôvodný slovenský muzikál s týmto názvom.  Na pozadí tragického konfliktu bytostne rozdielnych etických svetov sa odohráva dramatický príbeh lásky rímskeho vojaka Marcusa Vinícia  a kresťanky Lýgie. Kto by chcel zhliadnuť tento muzikal na doskách prešovského Divadla Jonáša Záborského a chcel by sa zúčastniť predstavenia 7.2.2012 o 18.30, môže sa zapísať v sakristii farského kostola. Odchádzať budeme 7.2.2012 o 16.30 od kostola v Kamenici nad Cirochou. Cena lístka + doprava je 16,- eur.

 

  • V sákristii je možne si zakúpiť katechizmus pre mladých YOUCAT. Je potrebný v rámci prípravy na birmovku, ale je veľmi vhodný aj pre mladých vôbec. Cena je 6,-€

 

  • Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť nové číslo farského spravodaja Palma.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 14.1.2012 o 8.45 hod. ulica ČSL. armády

Pavlína Havrišková

Mária Tovarňáková

Lucia Gromanová

Mária Šepeľová

Jozef Pandoš

Štefan Švárny

Lucia Mažeríková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required