Oznamy 4.7. – 10.7. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 4.7. – 10.7. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Za zdravie Milady

Utorok

SV. CYRILA A METODA

Slávnosť

8.00

Za požehnanie Verony

– 70 rokov života

9.15

10:30

Za požehnanie Ladislava a Pavlíny s rod

Streda

Féria

7.00

ZBP pre Juraja a Máriu s rodinou

Štvrtok

Féria

18.00

+Pavol, kňaz

Piatok

Féria

18.00

Za požehnanie Moniky

17.00

Sobota

Féria

8.00

+ Jaroslav, kňaz

Nedeľa

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie rod. Hybnerovej

9.15

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Šedzmak – syn Jána a Jany rod. Kozárovej, nar. v Humennom bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Jana Koribaničová – dcéra Jána a Anny rod. Špakovej, nar. v Humennom a tam tiež bývajúca,

ohlasujú sa prvý až tretí krát.

OZNAMY:

Ø V stredu sme slávili sviatok apoštolov Petra a Pavla. Zbierka „Halier sv. Petra“ činila vo farskom kostole 80,- €. Darcom Pán Boh zaplať. V Kamienke 20,75,- €

Ø Na budúcu nedeľu navštívi J. Em. Jozef kardinál Tomko farnosť Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku. O 10.00 tam bude celebrovať sv. omšu.

Ø Odpustová slávnosť na budúcu nedeľu sa koná aj v starom kostole v Humennom.

Ø Taktiež budúcu nedeľu 10.7. sa bude konať odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla a pri príležitosti14. výročia obnovenia kostolíka vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou. Odpustová slávnosť začne o 10.00 hod.

Ø V dňoch 16. – 17. júla sa uskutoční odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Gaboltove. Organizujeme spoločnú farskú púť. Odchádzať budeme v sobotu o 15.30 a návrat bude po polnočnej svätej omši z Gaboltova. Cena cca. 7,-€ na osobu. Zapísať sa môžete v sakristií.

Ø Zbierka na kostolné potreby minulú nedeľu bola 446,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Ø Upratovanie kostola v sobotu 9.7.2011 o 8.30 ul. Kpt. Nálepku:


Helena Surmová Emília Krupová Daniela Blahová

Dionýza Vojtková Anna Palčinská Mária Maxová

Mária Štofčíková Mariana Dubasová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required