Oznamy 4.7. – 10.7. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 4.7. – 10.7. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Za zdravie Milady

Utorok

SV. CYRILA A METODA

Slávnosť

8.00

Za požehnanie Verony

– 70 rokov života

9.15

10:30

Za požehnanie Ladislava a Pavlíny s rod

Streda

Féria

7.00

ZBP pre Juraja a Máriu s rodinou

Štvrtok

Féria

18.00

+Pavol, kňaz

Piatok

Féria

18.00

Za požehnanie Moniky

17.00

Sobota

Féria

8.00

+ Jaroslav, kňaz

Nedeľa

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie rod. Hybnerovej

9.15

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Šedzmak – syn Jána a Jany rod. Kozárovej, nar. v Humennom bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Jana Koribaničová – dcéra Jána a Anny rod. Špakovej, nar. v Humennom a tam tiež bývajúca,

ohlasujú sa prvý až tretí krát.

OZNAMY:

Ø V stredu sme slávili sviatok apoštolov Petra a Pavla. Zbierka „Halier sv. Petra“ činila vo farskom kostole 80,- €. Darcom Pán Boh zaplať. V Kamienke 20,75,- €

Ø Na budúcu nedeľu navštívi J. Em. Jozef kardinál Tomko farnosť Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku. O 10.00 tam bude celebrovať sv. omšu.

Ø Odpustová slávnosť na budúcu nedeľu sa koná aj v starom kostole v Humennom.

Ø Taktiež budúcu nedeľu 10.7. sa bude konať odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla a pri príležitosti14. výročia obnovenia kostolíka vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou. Odpustová slávnosť začne o 10.00 hod.

Ø V dňoch 16. – 17. júla sa uskutoční odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Gaboltove. Organizujeme spoločnú farskú púť. Odchádzať budeme v sobotu o 15.30 a návrat bude po polnočnej svätej omši z Gaboltova. Cena cca. 7,-€ na osobu. Zapísať sa môžete v sakristií.

Ø Zbierka na kostolné potreby minulú nedeľu bola 446,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Ø Upratovanie kostola v sobotu 9.7.2011 o 8.30 ul. Kpt. Nálepku:


Helena Surmová Emília Krupová Daniela Blahová

Dionýza Vojtková Anna Palčinská Mária Maxová

Mária Štofčíková Mariana Dubasová

Článok publikovaný v kategórii Rok 2011.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.