Sviatok nanebovstúpenia Pána slávime v našej farnosti nielen v deň sviatku, ale aj v nedeľu po sviatku. Tento rok sme sviatok oslávili pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval vdp. Peter Kassai. “Idem k Otcovi aby som vám pripravil miesto, miesto plné lásky, plne Božej milosti, miesto oveľa…

V krásnu slnečnú nedeľu sa v našej farnosti konala slávnostná udalosť. Vo farskom kostole sv. Štefana v Kamenici, ako aj vo filiálnom kostole sv. Jána Nepomuckého v Kamienke, sa v rovnakom čase konali odpustové slávnosti. Naša farnosť teda zažila dvojnásobnú radosť a dostalo sa jej i dvojnásobného požehnania. V Kamienke náš duchovný otec…