RUŽENCOVÝ MARATÓN

V našej farnosti sa v čase od mája do októbra konajú fatimské soboty, ktoré sa slávia počas dobrého počasia pri Lurdskej jaskyni pri farskom kostole. Posledná fatimská sobota v októbri pripadla na sviatok Ružencovej Panny Márie.

Fatimská pobožnosť sa začala svätou omšou. Po nej sme sa modlili ruženec pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. tentokrát sme sa ale nemodlili jeden ruženec, ale rovno jeden celý veľký ruženec, čo znamená desiatky radostného ruženca, ruženca svetla, bolestného i slávnostného ruženca.

Pred oltárom sa striedali mladšie dievčatá, chlapci i dievčatá, ktorí už prijali sviatosť birmovania, ale aj členovia ružencového bratstva.

V závere Fatimského maratónu sme dostali požehnanie Oltárnou Sviatosťou. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required