SVIATOSŤ BIRMOVANIA

V nedeľu 18. Februára vo farskom kostole prijalo 52 ľudí sviatosť birmovania z rúk otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Samotnej slávnosti predchádzala príprava, ktorá trvala približne rok. Začínala ešte v čase kovidu, kedy boli ešte obmedzenia a tak sa birmovanci stretávali v kostole pri svätej omši, poniektorí na hodinách náboženstva v škole.

Neskôr sa birmovanci rozdelili do niekoľkých skupín, v ktorých sa stretávali so svojimi animátormi. Príprava vyvrcholila dva týždne pred samotnou birmovkou na duchovnej obnove vo Vysokej nad Uhom, kde sa stretli birmovanci z viacerých farností.

“Dnes máte na slávnosti v kostole svoje miesto, ale nájdite si svoje miesto, svoju značku v kostole aj po dnešnej slávnosti. Nájdite si miesto, kde sa budete zdržiavať, nielen pod kostolom, ale tu v kostole, aby ste boli vtiahnutí v centre diania, kde sa modlí, kde sa počúva, kde sa zapája aj vnútro človeka do aktivity na svätej omši. Potom sa aj zúčastňuješ na diele Ježiša Krista, ktorý aj za teba zomrel a vstal zmŕtvych.” 

v závere príhovoru otec arcibiskup predniesol mladým ešte slová pápeža Františka: “my starší už strácame silu a možno aj nadšenie. Preto svet potrebuje vašu radosť, vašu lásku. Pritom nezabúdajte na svoje korene, na svojich rodičov. Svet potrebuje vašu mladosť, vašu silu, vašu vášeň, vaše nadšenie, aby opäť svet povstal. Naberajte múdrosť, voľte si hodnoty, majte dobrú skúsenosť, aby sa celý váš život stal darom pre tento svet.”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required