Pozvánka na Deň otvorených dverí

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 8. februára 2023. V čase od 10.00 do 12.00 hod bude pre všetkých záujemcov pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznymi aktivitami v átriu TF. V rámci programu bude i výstava a prezentácia činnosti Facilitas n.o., s ktorou Teologická fakulta dlhodobo spolupracuje v rámci realizácie odborných praxí v odbore sociálna práca.

Zaujímavou súčasťou dňa otvorených dverí bude aj interaktívna hra s použitím online nástroja Actionbound, ktorý bude vaším sprievodcom pri spoznávaní priestorov Teologickej fakulty. Jediné, čo potrebujete, je váš mobilný telefón a dobrá nálada!

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie:

  1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská́ výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného času, katechéta),
  2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská́ výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného času, katechéta),
  3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zároveň ponúka aj ďalšie vzdelávanie v študijnom programe Master v teológii manželstva a rodiny,  štúdium bakalaureátu náboženských vied a možnosť získania medzinárodného certifikátu ECDL/ICDL.

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2023

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2023

Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk

PLAGÁT TU:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required