STRETNUTIE MLÁDEŽE V SNINE

Arcidiecézne stretnutie mládeže so svojim biskupom sa koná každý rok na inom mieste. Tento rok pán arcibiskup pozýva mladých do Sniny. Máme to blízko, preto si tento termín určite rezervujme. Program stretnutia môžete nájsť na plagátiku vyššie. Registrovať sa na túto akciu môžeme spoločne. Preto prosím mladých, ktorí sa rozhodnete zúčastniť tohto stretnutia aby ste sa nahlásili v sakristii. Registráciu urobíme spoločne za celú skupinu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required