Do chrámu s radosťou

Filiálny kostol v Kamienke zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému prešiel od jari premenou. Obnovila sa fasáda kostola, upravilo sa okolie, aj interiér prešiel svojou premenou. Všetky námahy, modlitby, obety za obnovu chrámu ako aj poďakovanie za hojné Božie milosti boli prednesené ako obetný dar pri slávnostnej svätej omši v nedeľu 25. Septembra, kedy bol kostol požehnaný. Hlavným celebrantom, ktorý aj kostol požehnal bol dekan sninského dekanátu vdp. Slavomír Bakoň.

“Dnes sa tu deje oslava nášho Pána, lebo je nedeľa. Už Ježiš Kristus hovoril o kostole ako o dome svojho otca. Aj vy ste tu dnes prišli do chrámu, ktorý prešiel obnovou. Snažili ste sa ho obnoviť, aby ste sa mali kde schádzať, aby ste tu tvorili spoločenstvo, pretože je to Boží dom. Som rád, že tento kostol nielen vidíte, ale si ho aj všímate. Všimli ste si, že potrebuje obnoviť a neváhali ste sa pustiť do obnovy. Preto vám prajem, aby ste do tohto chrámu prichádzali s radosťou, tak ako sa to spieva v žalme: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Prichádzajte s radosťou do božieho chrámu. Je to boží dom, ktorý je uprostred vašich domov. Idete do domu svojho Pána. Vstupujte vždy s vierou, že Pán je tu a má pre vás hojné milosti.”

V závere svätej omše duchovný otec vymenoval práce, ktoré sa na kostole urobili a poďakoval všetkým, ktorí sa do obnovy zapojili akoukoľvek pomocou.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required