Ako sme dorábali chlieb

Tak ako každý rok, okrem kovidových, sa aj tento rok na našej farskej záhrade koná detský denný tábor. Tento rok je témou liturgický rok. Začali sme adventom v pondelok, pokračovali v utorok vianočným obdobím. V stredu bol na programe obdobie cez rok. Tento deň je už tradične deň výletný. Tento rok naše kroky viedli smerom na východ do obcí Topoľa a Ulič. V topoli nás čakali ľudia, ktorí sa snažia zachovať pre budúce generácie naše kultúrne dedičstvo. Tu sme sa dozvedeli, ako v minulosti ľudia pestovali pšenicu a aké druhy  obilovín ľudia pestovali. Samozrejme najlepšie sa všetko pochopí, ak si to môžeme vyskúšať. A tak sme pšenicu vymlátili, potom zomleli medzi dvomi mlynskými kameňmi.

Naše pekárky

Keď sme mali múku zomletú, mohli sme zamiesiť chlieb, ktorý po vykysnutí putoval do pece. Medzitým deti plietli košíky.

Košíky sa vydarili

Keď sa chlieb upiekol a dovaril guláš, mohli sme zasadnúť k spoločnému stolu.

Po obede nasleduje odpočinok, a tak sme si vypočuli ľudovú skupinu Rusinia, ktorá nám zaspievala a napokon sme si pozreli bábkové divadlo a rozprávku Čert a Káča. Popoludní nás privítali miniatúry drevených kostolíkov v Uliči. Animátori si pripravili rôzne súťaže, dokonca aj vedomostné. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o kostolíkoch, svoje vedomosti vyskúšali v kvíze. Večer unavení sme sa vrátili na kamenickú faru, kde nás už čakali nedočkaví rodičia. Veď zajtra je tiež deň a pred nami ďalšie obdobie liturgického kalendára – pôst.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required