PROGRAM SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (ZELENÝ ŠTVRTOK)

Kamienka – 16.30 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere

Kamenica nad Cirochou – 17.30 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere – po skončení sv. omše je vhodné venovať čas primeranej poklone Najsvätejšej sviatosti.

PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)

10.00 – Hraná krížová cesta ulicami obce. Začiatok pri obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou

15.00 – farský kostol – OBRADY SLÁVENIA UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Po skončení obradov až do soboty do začiatku obradov Veľkonočnej vigílie je vo farskom kostole  POKLONA PRI BOŽOM HROBE

Rozpis pri Božom hrobe v noci:

18.00 – 19.00    Slepá, Pod Žbirom

19.00 – 20.00    Sadová, Kamenná

20.00 – 21.00    Vihorlatská

21.00 – 22.00    Lesná, Veterná

22.00 – 23.00    Železničná, Krátka

23.00 – 24.00    Partizánska

24.00 – 1.00       Mierová, Ružová

1.00 – 2.00         Osloboditeľov , Štúrová

2.00 – 3.00         Gaštanová, Jarná

3.00 – 4.00         Záhradná

4.00 – 5.00         Humenská

5.00 – 6.00         Sládkovičova

6.00 – 7.00       Čsl.armády, kpt. Nálepku

7.00 – 8.00       Juraja Macáka

8.00 – 9.00       birmovanci, deti a mládež

Pozývame na poklonu počas dňa obzvlášť mladé rodiny s deťmi. Je tu priestor pre krásnu rodinnú katechézu.

SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

19.30 – farský kostol – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH JEDÁL

Sobota 14.00 – Kamienka

Sobota 14.45 – Kamenica nad Cirochou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00 – Kamenica nad Cirochou

9.15 – Kamienka

10.30 – Kamenica nad Cirochou

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE (VEĽKONOČNÝ PONDELOK)

8.00 – Kamenica nad Cirochou

9.15 – Kamienka

10.30 – Kamenica nad Cirochou

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required