Sväté prijímanie na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V stredu 8. 12. slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Preto bude možnosť prijať v našich kostoloch Eucharistiu.

Sv prijímanie budem podávať

v Kamenici o 16.10 a o 16.30.

V Kamienke o 16.50.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required