Nedeľné Sväté prijímanie

Na druhú a tretiu adventnú nedeľu budem rozdávať Eucharistiu v kostole v Kamenici o 9.00 hod., a 10.00 hod. V Kamienke o 9.30 hod.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required