PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ – možnosť spovede.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám počas týždňa vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Dohodnúť si sv. spoveď môžete v čase

od 19.00 do 20.00

na telefónnom čísle

0951 674 694.

Na prvý piatok 3.12.2021 budem podávať sv. prijímanie v kostole

v Kamenici o 15.00; 16.00; 17.00; 18.00.

V Kamienke o 16.30.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required