Naša blízkosť poteší, Božia blízkosť mení

“Blízkosť. Vždy je súčasťou nášho života kríž. Niečo ťažké, niečo čo preskúšava našu vernosť, vieru, hodnoty. Niekde sme to dali, niekde padli, niekde ušli. Preto sme tu , pri Sedembolestnej .Preto potrebujeme zažiť blízkosť tej, ktorá nám pomôže. Koľko blízkosti zažili vaši predkovia na tomto mieste. Zažili blízkosť dediny, rodiny, svojho farára a Panny Márie. ” Týmito slovami začal svoj príhovor vdp. Jozef Kozák, správca farnosti z Humenneho na mieste pri Obrázku v nedeľu 19. Septembra, kedy sa slávila svätá omša zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie. “Sme postavení a dnes zvlášť do takého pozvania, aby sme nielen pamätali na tých, ktorí tu boli, ale aby sme to, čo oni dokázali, žili tu a teraz my.” Aj napriek nepriaznivému  počasiu a protipandemickym opatreniam ku Obrázku prišli veriaci nielen z našej farnosti. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required