NAŠA PÚŤ NA HORU BUTKOV

Sobota 31.07. bola pre niektorých z nás pútnym dňom. Cieľom nášho putovania bola hora Butkov. Autobus pri našom kostole nás čakal skoro ráno. Pred nami bola dlhá niekoľkohodinová cesta. Počasie sa ukazovalo nie príliš príjemne. Kríž na hore, ktorý bol naším cieľom, sa ukrýval v oblakoch. Pod horou sme sa rozdelili na dve skupinky. Jedna, ktorá nemala problém si to vyjsť peši, druhá vyšla hore cez kameňolom autobusom. Keď sme sa hore stretli ešte s ďalšími pútnikmi a sprievodkyňou, presunuli sme sa ku krížovej ceste, aby sme rozjímali nad zastaveniami krížovej cesty milosrdenstva. Po krížovej ceste bola svätá omša a po nej následne korunka Božieho milosrdenstva. Nasledoval voľný program, počas ktorého sme sa mohli venovať osobnej modlitbe, vzájomným rozhovorom, oddychu, či prehliadke pútneho miesta. Sprievodkyňa nám porozprávala ako vzniklo toto pútne miesto a aké mnohé uzdravenia sa tu udiali. V tento deň bol pre pútnikov ešte o niečo krajší. Na tomto mieste bol usporiadaný benefičný koncert na podporu pápežských misijnych diel. Napokon vo večerných hodinách sme toto pútne miesto opustili. Aj keď sme mnohí počuli o tomto mieste prvýkrát, určite to nebolo naposledy čo sme tu boli. V našich srdciach sme si odnášali hlavne duchovné, ale aj kultúrne zážitky. A možno niektorí zažili uzdravenie, či iný dotyk Boha. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required