Pozvánka na púť na HORU BUTKOV

V sobotu 31.7.2021 pozývame na spoločnú farskú púť na horu Butkov. Je to najmladšie putne miesto na Slovensku. Bližšie informácie si môžete prečítať na www.krizbutkov.sk. Odchádzať budeme ráno o 5.00 od farského kostola v Kamenici nad Cirochou. Autobus pôjde až hore na horu, preto aj tí, ktorí majú problém s pohybom alebo chôdzou, to zvládnu. Od 12.00 bude na hore Butkov čas na súkromnú modlitbu, spoločnú modlitbu krížovej cesty, sv. omšu, prednášku s vysvetlením histórie tohto nádherného miesta, prehliadka. O 18.00 bude benefičný koncert Vlasty Mudríkovej a Kandráčovcov na podporu Pápežských misijných diel.  Predpokladaný návrat do Kamenice nad Cirochou je po polnoci. Cena za dopravu 25,-€ na osobu. Prihlásiť sa je možné v sakristii kostola v Kamenici n/C alebo v Kamienke. Pri nahlásení je potrebné uhradiť poplatok za dopravu.

Ochutnávka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required