BETLEHEMSKÉ SVETLO v našej farnosti

Aj tento rok si budeme môcť odpáliť betlehemské svetlo a budeme si môcť ho zaniesť do svojej domácnosti. Betlehemské svetlo bude k dispozícií vo štvrtok 24.12 v čase od 10.00 do 11.00 pred kostolom tak v Kamenici ako aj v Kamienke.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required