Program sv. omši a úmysly

Na svätej omši sa môžu zúčastniť štyria členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi. Ak 5 minút pred sv. omšou členovia tejto rodiny nie sú v kostole, omše sa môže zúčastniť 5 náhodných osôb, ktoré sú tam prítomné.

KAMENICA NAD CIROCHOU

utorok 3.11. 17.00 Za živých členov RB
streda 4.11. 17.00 +Michal Kondrat
štvrtok 5.11. 17.00 +Ján +Mária +Ján
piatok 6.11. 17.00 +Ondrej +Barbora
sobota 7.11.17.00 ZBP Peter Rosík – 40 r.ž.
nedeľa 8.11. 8.30 ZBP Ľubomír Volovár – 50 r.ž.
pondelok 9.11.17.00ZBP Anny s rod.
utorok 10.11.17.00ZBP rod. Belančinová a Ontkovičová
streda 11.11.11.30+Ján Komarc
17.00+Jozef Tomáš – 3 výr.úm.
štvrtok 12.11.11.30+Anna +Ján +Anna Sojčakovci
17.00+Anna +Pavol Belančinovci
piatok 13.11.17.00+Pavlína +Jozef a zomr. rod. Harvilikovej
sobota 14.11.11.30+Helena Norková
17.00ZBP rod. Gergeľová
nedeľa 15.11.8.30+Veronika Koščová

KAMIENKA

Utorok 3.11.16.15+Michal +Mária +Michal
streda 4.11.16.15+Ján +Jozef
štvrtok 5.11.16.15ZBP Ján s rod.
piatok 6.11.16.15+Mária +Teodór +Michal
sobota 7.11.16.15ZBP Mária
nedeľa 8.11.9.15Za farnosť
pondelok 9.11.16.15+Milan
utorok 10.11.16.15+Ondrej Sus
streda 11.11.
štvrtok 12.11.
piatok 13.11.16.15+Mária Hnyková
sobota 14.11.16.15Za farnosť
nedeľa 15.11.9.15ZBP Mária – 70 r.ž.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required