Od štvrtka 15.10.2020 sv. omše nebudú

Verejne slávenie sv. omši vzhľadom na opatrenia UVZ od štvrtka 15.10.2020 sú zakázané.

Zákaz zhromažďovania nad 6 osôb platný od utorka 13.10. sa na sv. omše nevzťahuje. Teda sv. omše v našej farnosti budú:

v utorok o 16.30 v Kamienke a o 17.30 v Kamenici n/C,

a tiež v stredu o 16.45 a o 17.30 v Kamenici budú na lístky, podľa súčasne platných pravidiel.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required