Sväté omše počas letných mesiacov

V čase od 15. júna do 15. septembra, nedeľné sväté omše v našej farnosti sú v časoch:

7.00 – Kamenica nad Cirochou

8.15 – Kamienka

9.30 – Kamenica nad Cirochou

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required