Boh v Eucharistií ale aj vo svojom slove

V súvislosti so štvrtou pôstnou nedeľou vás chcem znova pozdraviť a ubezpečiť vás o svojich modlitbách. Situácia sa za posledný týždeň na Slovensku veľmi nezmenila. Stále nemôžeme sláviť verejne sv. omše, platia obmedzenia zhromažďovania. Preto aj toto písané slovo je jednou z mála možnosti ako k vám môžem prehovoriť.

V každom katolíckom kostole nájdeme oltár – miesto kde sa Kristus obetuje a je prítomný pod spôsobom chleba, a tiež ambóna (kazateľnica), kde je Ježiš prítomný vo svojom slove. Eucharistia sa nám stala v týchto dňom ťažko dostupná. Božie slovo – Biblia je však prítomná v našich domácnostiach. Preto v týchto dňoch upriamme viac pozornosť na čítanie Biblie v našich rodinách, spoločne alebo individuálne. Každý podľa svojich možnosti. Ak nemôžeme Boha stretnúť a prijať v Eucharistii, prijmime ho v jeho slove.

Aj v nastávajúcom týždni budem v Kamenici sláviť sv. omše súkromne a zahŕňať vás a vaše rodiny do svojich modlitieb. Úmysly sv. omši na nasledujúci týždeň sú v tabuľke. Ak je pri úmysle sv. omše napísané „Kamienka“, ide o úmysel ktorý mal byť slúžený v Kamienke.  Boh nech vás ochraňuje. S katolíckym pozdravom Peter Sepeši, farár.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required