„… a za tri dni ho postavím!“

V okolí hrobu zavládol ruch. Na skoré nedeľné ráno až nezvyčajný ruch. Okolo odvaleného hrobu pobehujú ženy, pribehli i muži. „Niekto nám ho ukradol! kto to len mohol byť?“ Ani im len nenapadá, že sa splnilo Písmo, že na tretí deň vstane zmŕtvych.  Áno, Ježiš opúšťa svoj hrob, aby potvrdil Písma. Vykupuje nás z našich hriechov. Smrť stratila všetku svoju moc. Ježiš nám otvára cestu k nebeskému Otcovi. Urobil všetko preto, aby sme nestratili nebeský domov. Bez váhania položil svoje ruky na kríž, aby im ho klincami pribili. Neváhal okúsiť ocot namiesto vody, len aby sme my mohli žiť. Večne žiť. A dnes svojim zmŕtvychvstaním to spečaťuje. Aká bude moja odpoveď?

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required