Spovedanie Veľká noc 2019

„Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy.“ Sir 17,21

12.4. piatok

Dlhé n/C             15.00 – 17.00
Ptičie, Chlmec    16.00 – 17-30

13.4. sobota

Belá n./Cirochou       08.00 – 11.00
Zemplínske Hámre   08.00 – 10.00

Snina- Sídlisko         15.00 – 17.30

Kamienka                       14.00 – 15.00
Kamenica n./Cirochou    14.00 – 17.30

14.4. nedeľa

Snina       14.00 – 17.30
Stakčín     08.00 – 09.00

15.4. pondelok

Snina 15.00 – 17.30
Modra n/C 15.30 – 17.30

16.4. utorok

Snina 15.00 – 17.30
Papín 17.00 – 18.00

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required