Vzácna návšteva

Našu farnosť v týchto dňoch navštívili vzácni hostia. Relikvie troch košických mučeníkov Marka Krížina, Štefana Pongraca, Melichara Grodzieckého. Putujú našou arcidiecézou vrámci jubilejného roku 400. výročia ich mučeníckej smrti. V našej farnosti zotrvali v dňoch 20. a 21. marca. V stredu boli v Kamienke a vo štvrtok sme ich privítali v Kamenici. Ich príchodu predchádzala deväťdňová modlitebná príprava. Pri večernej slávnostnej omši duchovný otec priblížil ich život, pôsobenie a priebeh ich mučenia. V závere svätej omše bolo udelené požehnanie relikviami a bolo možné pristúpiť k relikviám a uctiť si ich bozkom. Relikvie zostali vo farskom kostole až do večera na osobitnú úctu. Už v piatok ráno opúšťali našu farnosť i dekanát a pokračovali svoje putovanie do farnosti Holčíkovce.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required