Príklad pevnej viery

„Svätý Štefan nám dáva príklad, ako sa modliť za svojich nepriateľov. Dáva nám príklad ako odovzdať Bohu dar. Boh nám dal včera najväčší dar v podobe Betlehemského dieťaťa, a teraz mu my odovzdajme svoj dar. Dar v podobe dobrého kresťanského života.“ Aj tieto slová odzneli na slávnosť svätého Štefana, prvomučeníka. Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Radoslav Gonczy, kaplán vo farnosti Belá nad Cirochou spolu s naším duchovným otcom.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required