Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania
trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.
večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.
víkendový kurz s ubytovaním
zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.
Termíny kurzov: víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. – 20.01.2019
víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. – 03.03.2019 v Belej nad Cir.
večerný kurz 11.03. – 12.04.2019
víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. – 26.05.2019 v Kamenici nad Cir.
víkendový kurz s ubytovaním: 26.07. – 28.07.2019
víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. – 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne na č.tel: 0905970956 alebo email: copovi.jm@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required