Požehnávanie motoriek

Na piatu veľkonočnú nedeľu sa v našej farnosti požehnávalo. Tak netradične, ale požehnávali sa motorky. Pri kostole sa na poludnie zišli motorkári nielen z našej farnosti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required