Krížová cesta na Veľký piatok

Udalosti Veľkého piatku nám v našej farnosti pripomenuli naši farníci prostredníctvom hranej Krížovej cesty ulicami našej obce. Všetkým účinkujúcim vyslovujeme Pán Boh zaplať.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required